O projekcie


Projekt

  • Beneficjent: Sportovia Sp. z o.o.
  • Tytuł: Innowacyjna e-platforma do realizacji indywidualnych planów treningowych dla osób aktywnych fizycznie
  • Całkowite wydatki na realizację projektu: 698 100,00 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 698 100,00 PLN
  • Wartość dofinansowania: 488 670,00 PLN
  • Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.1 PO IG: 70%
  • Zasięg projektu: międzynarodowy

Opis projektu

  • Projekt „Innowacyjna e-platforma do realizacji indywidualnych planów treningowych dla osób aktywnych fizycznie” realizowany przez Sportovia sp. z o.o. polega na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej aplikacji dla sportowców amatorów i trenerów. Poza rozbudowanymi funkcjami umożliwiającymi planowanie, realizację i analizowanie swoich treningów i startów (samodzielnie lub z trenerem), aplikacja będzie uzupełniona o zaawansowaną część dietetyczną. Projekt będzie miał zasięg międzynarodowy i wprowadzony zostanie na najważniejsze rynki pod względem liczby osób aktywnych fizycznie. Główną funkcjonalnością serwisu będzie umożliwienie sprawnej komunikacji między trenerami i zawodnikami. E-usługa korzystać będzie z innowacyjnych technologii opartych min. na sztucznej inteligencji i wnioskowaniu. E-usługa świadczona będzie na wszystkich rynkach docelowych pod nazwą SPORTOVIA.

  • Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ